ضعف چشم یا.....

یک نفرمی ره چشم پزشکی

- میگه :آقای دکتر چشمای من خیلی ضعیف شده !!

- دکتر می گه : مثلا چقدر ضعیفه ؟

- آنقدر که شما آن مگس روی دیوار را می بینید ولی من آن را نمی بینم !!!!!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید