در پیروی از رهبر

مسائلی که این روزها بعد از انتخابات ریاست جمهوری و حماسه باشکوه حضور مردم ایران اسلامی در پای صندوقهای رای به نظام مقدس جمهوری اسلامی ، پیش آمده است دل هر ایرانی و آزاده را مکدر می کند و این سئوال را در اذهان مرتکز می کند؛ هدف چیست؟ اگر خدمت به مردم است که باید همین باشد ، بنا بر روش انخاباتی از میان داوطلبین یک نفر بیشتر نمی تواند به این افتخار نایل شود و اگر خدای ناخواسته چیز دیگری است باید برای مردم روشن شود و مردم باید هوشیار باشند و گفتار و کردار را با هم مقایسه نمایند و سرنوشت خود و کشورشان را با بینش کامل در روزهای انتخابات رقم بزنند.

یکی از اصول مترقی قانون اساسی کشور ما مربوط به ولایت فقیه است ، همانطور که در هر کشور و سیستم سیاسی ، همیشه یک مرجع نهایی وجود دارد در ایران اسلامی این نقطه نهایی ولایت فقیه و رهبری است و این منصب با آن هم شرایط ویژه با رای مردم و توسط خبرگان منتخب مردم تعیین می شود و اگر شخصی این روزها به بیانات رهبری کمی توجه کند به خوبی متوجه می شود چه کسی به رهنمودها و دستورات ایشان گوش می سپارد و چه کسانی با توجه نکردن به این بیانات آب در چرخ آسیاب دشمنان قسم خورده و ساده اندیشان داخلی می ریزند .

در پایان این اقداماتی که امنیت ایران اسلامی را لکه دار می کند و شیرینی حضور حدود چهل میلیون حامی جمهوری اسلامی ایران  را به تلخی می کشد ، محکوم می کنیم و به رهبری عزیز اعلام می کنیم ما سربازان شما هستیم در هر لباس و هر جایی افتخارمان این است که پیرو ولایت هستیم تا به امام زمان خویش بپیوندیم و در رکاب حضرت بقیه الله حکومت جهانی را برقرار نماییم ان شاء الله .

/ 0 نظر / 31 بازدید