امان از این جلسات !!!!!!!!!!!!!!

لطیفیکی زنگ میزنه به دوستش

 آروم میگه:

من الآن تو جلسم بعداً باهات تماس میگیرم

تلفن : telephone , phone

جلسه : session , seance

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
علی محمد

خانم نسیم جک هایی که نوشتی خیلی خوب هستند من کلی برات نوشتم حلا می خوام یه جک برات بنویسم. به لره می گن تو منی. من تو. حالا تو کدومی؟ لره می گه خدا سیت نسازه گمم کردی.