راهی برای رفع مشکل صدای قطار؟!!!!!!!!!!!!!!!!

قطاریک نفر میره بنگاه..

میگن یه خونه داریم کنار راه آهنه

 صدا زیاده ولی بعد از 1 هفته عادت میکنی .

میگه: اشکال نداره این 1 هفته رو میرم خونه دادشم!

 

 

قطار :rank , row , train , tandem , string

............

................

..........

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
فهیمه جون

خیلی با حال بود به من هم سر بزن حتما خوشحالم میکنی بدو [گل]

گوزیدن

گوزیدن