اشتباهی

اشتباه گرفتیپدر برای اولین بار دید که دخترش به جای اینکه دو ساعت با تلفن حرف بزنه بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کرد.
پدر پرسید: - کی بود؟
دختر گفت: شماره رو عوضی گرفته بود.

/ 0 نظر / 37 بازدید