تکنولوژی های جدید و پیشرفته روز به روز

دنیای پر از اطلاعات

 تکنولوژی های جدید و پیشرفته روز به روز در جهان به وجود می آید  و نیاز ما به ذخیره اطلاعات نیز افزایش پیدا می کند. حرص و طمع ذخیره کردن سیل فراوان اطلاعات باعث می شود که انسان به هر وسیله ای که شده اطلاعات را برای خودش ثبت نماید و در هنگام احتیاج از آنها استفاده نماید در گذشته فقط کاغذ و قلم بود و اگر خیلی باهوش و حافظه قوی داشت آنها را در ذهنش به یاد می سپارد ولی امروزه همه می دانند که در ذخیره و نگهداری داده ها هیچ محدودیتی برای کسی وجود  ندارد .

 

ذخیره : reservoir , reserve , reservation , hoard , store , stockpile , stock , spare

اطلاعات: data , witting , information


ادامه مطلب

/ 0 نظر / 34 بازدید