صداقت تا کجا ؟!!!!!!!!!!

 راننده ای با یکی تصادف میکنه

- افسر میاد میگه: کدومتون مقصرید؟

- راننده میگه: والا من که خواب بودم از این آقا بپرسین!

صداقت : truth , loyalty , honesty , veracity

کجا : whither , where , where

/ 1 نظر / 55 بازدید
رضا

سلام مسیحیت وتبشیر آیا ما باید ساکت بنشینیم؟ مسلمانی کجا رفت؟ ما همه ساکت نشستیم چرا؟